Kako država može da utiče u borbi protiv nasilja na internetu?!

22 maj

Država može da utiče tako što bi mogla da uvede određene organizacije. Organizacije bi kontrolisali ulazak slika na internet. Određeni ljudi bi  imali pregled poruka članova, ako predvide neku zloupotrebu maloletnih lica da odreaguju odmah.

Ako primeti da nešto nije uredu, mogu da stupe u kontak sa komunalnom policijom.

grb komunalne policij

Posledice zloupotrebe interneta

22 maj

maltretiranje na netu

 

Sajber maltretiranje u severnom Čikagu

22 maj

Primer iskorišćavanja dece na internetu

Kako sajber maltretiranje utiče na vas?!

23 apr

Tinejdžeri su među liderima internet trendove.Svet napreduje tako brzo da će mnogi od današnjih tinejdžera pronaći buduće karijere u tehnologijama koje još nisu izmislili.

Vidite primer koliko se dešava loših stvari.

Anketa

23 apr

Načini zloupotrebe dece na Internetu

23 apr

Na Internetu postoji nekoliko hiljada organizacija koje se bave nekim od mnogobrojnih načina iskorišćavanja dece. Veliki broj tih organizacija legalno su prijavljena preduzeća, humanitarne ili nevladine organizacije sa pravnim identitetom. Njihovo predstavljanje u javnosti nedvosmisleno upućuje na službe za pružanje raznih vrsta pomoći, počev od humanitarnih materijalnih donacija, preko psihološke pomoći ugroženim grupama (deci razvedenih roditelja, deci sa lošim materijalnim i socijalnim statusom, itd.), pa sve do poslovnih ponuda sa dobrim i sigurnim zaradama. Međutim, ispod “šarenog plašta” primamljivih mogućnosti za bolji život najčešće se kriju ciljevi trafikinga, prostitucije, raznih vrsta krađa i drugih načina iskorišćavanja žrtava. S druge strane, postoje anonimni sajtovi iza kojih stoje kriminalističke grupe koje deluju potpuno ilegalno, dok u treću grupu spadaju pojedinci (psihijatrijski slučajevi) koji imaju direktan pristup žrtvi u nameri da ostvare svoje ciljeve, od kojih je na prvom mestu seksualno zlostavljanje. Zajednička osobina takvih „lovaca“ jeste njihov neverovatno “iskren” nastup, pun emocija, razumevanja i saosećanja prema potencijalnoj žrtvi.

Bezbednost dece na Internetu

_____________________________________________________________________________

Primer maloletnih lica koji ne sme da se dešava! Samim tim maloletnice postaju meta manijacima na internet mrežama! Pritom njihovi roditelji ne znaju ništa šta rade na internetu!

Slika

Najbolja zaštita jeste da u svakom momentu znate sta vaše dete radi na Internetu. Postoje softveri koji beleže šta je sve radjeno na računaru, adrese koje su posećivane i sve to snima u odredjene log fajlove sa tekstom koje je vaše dete kucalo (chat programi, dopisivanje, fejsbuk itd) tako da ćete uvek biti u toku šta vaše dete radi.

www.wikipedia.org

 

Internet vodič za roditelje

23 apr

Vodič je podrška svim roditeljima koji žele da budu dobri roditelji – bez obzira na to da li sami koriste internet. Deca koja imaju porodicu koja je podržavajuća u optimalnoj meri ređe će sebe dovesti u nepriliku. Koreni problema zbog kojih će neko dete upasti u nevolju na internetu nalaze se u spoljnom svetu, i oni ih mogu dovesti u neprilike i van onlajn (internet) prostora. Zato je važno da roditelji upoznaju onlajn navike svoje dece, da budu uključeni u stvari koje rade na internetu, da razgovaraju sa njima o njihovim internet prijateljima i novostima. Baš kao što su navikli da ih pitaju: “Kako je danas bilo u školi?”

Počinje novo takmičenje

19 apr

Dragi drugari,

i na ovom našem blogu da vas obavestim da počinje još jedno takmičenje u kojem može da učestvuje naša grupa. Evo nekoliko reči o tome!

Srećno!

From: Andrija Danailov <andrija.danailov@ja-serbia.org>

To: Andrija Danailov <andrija.danailov@ja-serbia.org>
Sent: Thursday, April 18, 2013 12:27 PM
Subject: Dostignuća mladih u Srbiji – Takmičenje u pisanju eseja iz poslovne etike
Dragi nastavnici,
Počinje još jedno takmičenje u pisanju eseja iz biznis etike. U prilogu mejla Vam šaljem dokument sa etičkom dilemom koji možete podeliti učenicima da napišu kratak esej.  Ispod svakog eseja treba da stoji ime i prezime učenika i nastavnika, naziv škole i mesto.  Gotove radove možete mi poslati na mejl adresu:andrija.danailov@ja-serbia.org.
Rok za slanje eseja je 22.05.2013. godine. Pobednika takmičenja očekuje nagrada i njegovo ime biće objavljeno do 25.5.2013. godine.
Srdačan pozdrav,
Andrija Danailov
Monitoring & Evaluation Officer
Dostignuća mladih u Srbiji/Junior Achievement Serbia
Beograd, Fruškogorska 1”

AKTUELNE OPASNOSTI I MOGUĆNOSTI ZA DECU NA INTERNETU

18 apr

Firenca/Ženeva – 13. decembar 2011 – Iako nam pruža više mogućnosti za edukaciju i više informacija nego ikada pre u istoriji, Internet je povećao i obim i potencijal opasnosti za decu, ističe se u novom izveštaju Istraživačkog centra UNICEF-a Innocenti.

Cilj dokumenta Bezbednost dece na Internetu: Globalni izazovi i strategije je da se omogući bolje razumevanje rizika sa kojima se mladi suočavaju na Internetu, kao i da se obezbedi okvir za njihovu zaštitu od trostrukih opasnosti slika zlostavljanja dece, online grooming uznemiravanja (uznemiravanje putem SMS poruka, telefona ili Internet servisa) i sajber uznemiravanja (cyberbullying).

„Brz razvoj online sveta nije doveo do pojave krivičnih dela kao što su seksualno uznemiravanje i eksploatacija dece, ali je doveo do uvećanja njihovog obima i proširenja mogućnosti domašaja istih,” kaže Direktor Kancelarije UNICEF-a za istraživanja, Gordon Alexander. „Mi to moramo konstatovati i preduzeti što više odgovarajućih mera, uz poštovanje prava deteta da istražuje novu sredinu, kao i potencijala koji tehnologija pruža.”

U dokumentu Bezbednost dece na Internetu: Globalni izazovi i strategije ističu se ogromne koristi od Interneta u smislu obrazovanja, socijalizacije i zabave, kao i prava dece da imaju pristup tim prednostima.

U okviru istraživanja – koje je sprovedeno u partnerstvu sa Centrom za borbu protiv eksploatacije dece i zaštitu na Internetu (Child Exploitation and Online Protection Centre – CEOP) iz Velike Britanije – definišu se četiri oblasti koje treba objediniti kako bi se stvorilo bezbednije okruženje za decu na Internetu: osnaživanje dece da samu sebe zaštite; kažnjavanje zlostavljača; smanjenje dostupnosti i mogućnosti za nanošenje štete; kao i podrška za oporavak žrtava.

Prva linija odbrane – osnaživanje dece – je od suštinskog značaja za rešavanje tog problema, imajući u vidu to da se obično smatra da su deca veštija u korišćenju Interneta od svojih roditelja i nastavnika, kao i da na različit način od odraslih doživljavaju rizike sa kojima se suočavaju.

Mnoga deca znaju kako da blokiraju njihove sajtove ili da postave firewall za njih, a kada naiđu na teškoće prvo se obraćaju prijateljima, a ne odraslima, koji imaju manji uvid u tehnologiju koja se veoma brzo menja i koji bi mogli da im ograniče slobodu kretanja po Internetu.

Mobilni telefon preuzima funkciju personalnog računara kao omiljenog portala za pristup Internetu od strane dece, što potvrđuje gorenavedeno. Ali napredak tehnologije, sa bržim širokopojasnim pristupom i jeftinim web kamerama, otvara i nove mogućnosti za zlostavljače.

U izveštaju se naglašava da efikasno donošenje zakona na globalnom nivou, kao i sprovođenje istih, predstavljaju najvažnije elemente zaštite, ali na nacionalnom nivou sprovođenje zakona se u mnogim zemljama sporo odvija, pa čak i tamo gde su ti zakoni doneti često ne postoji usklađenost, i to naročito u oblastima kao što je definisanje pojmova „dete” i „pornografija“. Od 196 razmatranih zemalja, samo 45 ima dovoljno dobre zakone za borbu protiv prekršaja koji se tiču slika zlostavljanja dece. Takođe se treba fokusirati i na kažnjavanje zlostavljača, što predstavlja izazov koji otežava činjenica da priroda njihovih krivičnih dela nije ograničena političkim granicama.

Međutim, u izveštaju se napominje i to da zakonodavstvo predstavlja samo jedan deo odgovora i da roditelji, nastavnici, socijalni radnici, policija i industrija svi treba da imaju određenu ulogu u pružanju podrške naporima dece da se zaštite.

Industrija treba da sprovodi aktivnosti kao što su uklanjanje nepodesnog sadržaja sa servera i obezbeđivanje child-friendly hardvera i softvera koji omogućavaju blokiranje ili filtriranje slika kojima se krši zakon.

Tokom 2011. godine, širom sveta je postavljeno oko 16.700 vebsajtova na kojima su se mogle videti slike zlostavljanja dece i na Internetu su se mogli pronaći milioni takvih slika, na kojima je bilo prikazano „desetine hiljada” dece. Uzrast dece na tim slikama takođe je sve mlađi – pretpostavlja se da 73 procenta žrtava predstavljaju decu mlađu od deset godina, a slike su sve eksplicitnije i prikazuju sve više nasilja.

Cifre ukazuju na to da je izazov ogroman, ali je ovaj izveštaj pragmatičan: „Nije moguće ukloniti sve rizike koji postoje u online okruženju. Taj prostor je previše ogroman, nad njim se ne može vršiti nadzor, stalno evoluira i raste i previše je kreativan da bi ikada mogao biti kontrolisan na način neophodan da bi deca bila u potpunosti zaštićena. Niti postoji želja da se teži ka takvoj kontroli, jer bi totalna kontrola uništila suštinu Interneta i mnoge njegove prednosti.”

Kompletnu verziju izveštaja možete preuzeti na vebsajtu Istraživačkog centra UNICEF-aInnocentiwww.unicef-irc.org

Više informacija je na raspolaganju na
www.unicef-irc.org i twitter.com/UNICEFInnocenti

Evo nas na netu ponovo

18 apr

Naše udruženje ”

Takmičenje -Blog za bezbedan internet

%d blogeri kao ovaj: